Oferujemy usługi w zakresie :

 • prowadzenia ksiąg handlowych
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • obsługi zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenia ewidencji VAT
 • przygotowania deklaracji podatkowych
 • sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat
 • obsługi kadrowo płacowej
 • pełnej obsługi ZUS
 • kontaktów z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • rozliczeń PIT
 • sporządzania deklaracji GUS

Znajdziesz u nas :

 • pomoc w uruchomieniu firmy
 • reprezentowanie podatnika w urzędach
 • fachowe porady , również dotyczące kredytów, leasingu, funduszy unijnych
 • rzetelną , profesjonalną i uprzejmą obsługę